FLAMMEPUNKTET

Et flammepunkt er den laveste temperatur hvorved en væske afgiver antændelige dampe i normale trykforhold. 

Der vil i en nær fremtid blive udbudt kurser, stunts og foredrag om ild på denne side.

 

Kontakt os på info@flammepunktet.dk